ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Ana Sayfa > Kurumsal > Çevre Politikamız

Ahtamar Turizm olarak aşağıda yer alan maddelerin doğrultusunda çevre politikamızı oluşturmaktayız.


- Ulusal çevre mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi, 

- Önemli çevresel boyutu olan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmeyi,

- Atıkları kaynağında azaltmayı ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,

- Çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermeyi,

- İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmeyi

- Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmeyi.